Gündem

Piyasanın durumu

AKSEN… 2 Haziran 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda da belirtildiği üzere, Odessa Belediye Meclisi ile Ukrayna’nın Odessa şehrinde kurulması planlanan kombine çevrim elektrik santral projesine ilişkin bir işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Görüşmeler sonucunda, İzmail Belediye Meclisi ile Ukrayna’nın İzmail şehrinde kurulması planlanan kombine çevrim elektrik santral projesine ilişkin yeni bir işbirliği anlaşması daha imzalanmıştır.

ARZUM… Şirket adına Avrupa’da satış yapması için kurulan ve %100’ü Şirkete ait olan bağlı ortaklık Arzum Europe GMBH’nin Avrupa pazarındaki etkinliğini artırmak ve Şirketin uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda daha aktif rol oynamasını sağlamak adına, Şirkette halihazırda İhracat Direktörü olarak görev yapan Sn. Erhan Coşkun’un, 01.01.2022 tarihi itibarıyla Arzum Europe GMBH Bölgesel Satış Direktörü olarak atanmasına karar verilmiştir.

BRISA… Daha önce 15 Temmuz 2021 tarihinde duyurusu yapılan İzmit fabrikası planlı rutin bakım duruşu 29.07.2021 tarihinde tamamlanmış olup 30 Temmuz 2021 tarihi itibari ile üretime başlanmıştır. Aksaray fabrikada ise planlı rutin bakım duruşu sebebiyle, 09.08.2021 Pazartesi gününden 15.08.2021 Pazar günü Saat 23.59’a kadar üretime ara verilmesine karar verilmiştir

EMKEL… Şirketin 12.04.2021 tarih 2021/015 nolu toplantısında şu kararlar alınmıştır. -Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) II–18.1 sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği” ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL’den 300.000.000 TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmasına, -Kurul’un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline, -Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmişti açıklamasına istinaden; 13.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmış olunan Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.05.2021 tarihli E-29833736- 110.04.04-5905 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayladığı ekteki hali ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

ETILR… Şirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesinde; -Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş. Adına kayıtlı Qubba Cafe Bistro Markasının firma adına tescilinin yapılması için yönetim kurulu üyesi Seyhan Eripek’e vekalet verilmesine, -Qubba Consept markası ile işletilmekte olan toplam 2500 m² alana sahip Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İstanbul adresindeki cafe restaurantın işletmeciliğinin ve demirbaşının firma adına devrine ve işletmeciliği için gerekli organizasyonun yapılmasına, -Aynı adreste firmanın yönetim merkezinin oluşturularak, Etiler Marmaris markası adı altında mesleki eğitim ve personel yetiştirmek için merkez operasyon şubesinin açılmasına, -Yine aynı adreste firmanın şubeleri ve franchise şubelerine ürün satışları için üretim ve imalat tesisinin kurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

FENER… Paribu Teknoloji A.Ş. (“Paribu”) iştiraki olan Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş (“Stoken”) ile marka kullanım hakkı karşılığında blok zinciri teknolojisine dayanan bir kripto varlık üretilmesi ve üretilen kripto varlığın satılması ile ilgili olarak Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır. Sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edilmiştir. Kripto varlık satışından elde edilecek toplam hasılat, Şirket ile hakim ortağı arasındaki Lisans Kiralama Sözleşmesi uyarınca fatura edilecektir.

KARYE… Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 09.08.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak şu kararı almışlardır: Şirketin bağlı ortaklıklarından; -KRT enerji üretim sanayi ve ticaret anonim Şirketi’nin, -SZN enerji üretim sanayi ve ticaret anonim Şirketi’nin, -AGROLİVE attalos taşımacılık sanayi ve ticaret anonim Şirketi’nin, -H1 solar enerji üretim sanayi ve ticaret anonim Şirketi’nin, -GESİN elektrik üretim sanayi ve ticaret anonim Şirketi’nin, -H23 solar enerji üretim sanayi ve ticaret anonim Şirketi’nin, operasyonel verimliliği yükseltmek, karlılığı arttırmak, maliyetleri düşürmek ve daha etkin bir yönetim sağlamak amacıyla, yine Şirket bağlı ortaklıklarından ALSUN İŞLETME VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine uygun olarak birleştirilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

PRKME… Bağlı ortaklık Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin (“Konya Ilgın”) rödovans usulüyle işlettiği Konya’nın Ilgın ilçesindeki 1247 ruhsat numaralı linyit sahasında kömür üretim faaliyeti sırasında zaruri olarak üretilen kilin HF Penta Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (“Alıcı”) satışı için bağlı ortaklıkça sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olup, yılsonuna kadar 30 bin ton kil satışı yapılması planlanmaktadır. Sahadaki üretim durumuna göre satış miktarı %30 oranında arttırılıp azaltılabilecektir. Kil, Konya Ilgın’ın işlettiği maden sahasında Alıcı’ya kamyon üstü teslim edilecek olup sevk ve nakliye giderleri Alıcı’ya ait olacaktır.

 RTALB… DIAGNOVITAL® SARS-CoV-2 L452R Mutation Detection Kit, SARS-CoV-2 Delta (Hindistan) varyantının tespiti için kullanılan gerçek zamanlı bir tanı kiti olup Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi’ne kaydı gerçekleşmiştir.

TRILC… Şirket TURK İLAÇ SERUM SANAYİ A.Ş olarak; TURKFLEKS Marka serumların İran’da satışı için Abay Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 09.08.2021 tarihinde Tek Yetkili Satıcılık Anlaşması yapılmıştır. 2021 yılı sonuna kadar 6.000.000 adet serum için kontrat yapılmış olup 600.000 adet ilk serum siparişi 09.08.2021 tarihinde alınmıştır. İlk sevkiyat yüklemesi bugün içerisinde stoklardan karşılanacaktır. 2021 yılı sonuna kadar yapılacak satışlardan elde edilecek toplam bedel 2.160.000 USD dır.

TUCLK… Şirket Yönetim Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantısında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (Yüz milyon) Türk Lirası’ndan 200.000.000 (İkiyüz milyon) Türk Lirası’na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılından itibaren beş yıl için uzatılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “ŞİRKETİN SERMAYESİ ” başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6 nci maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na 17.02.2021 tarihinde yapılan başvuru SPK’nın 19.03.2021 tarihli E-29833736-110.03.03-3729 sayılı kararıyla onaylanmış olup, SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi’nin Şirketin sermayesi ile ilgili esasları düzenleyen 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı 31.03.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, Onaylı tadil tasarısı ilişikte sunulmakta olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu