Gündem

Piyasadan haberler

AKBNK… 06.07.2021 tarihinde başlayan ve banka ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilere hizmet verilen tüm kanallar bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimler ve teknoloji iş ortakları çözüm için çalışmalarına devam etmektedir. Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Banka ve müşterilerin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemler devam edecektir.

AVGYO, METRO… Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği Mahallesi 6024 Ada 17 nolu parselde kayıtlı “Kargir Apartman” vasıflı taşınmazın alım işlemi tamamlanmıştır.

AKYHO… 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000- TL’den 500.000.000-TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni 25.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirketin 17.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi’ nin”Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için T.C. Ticaret Bakanlığı’na 27.05.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.21.06.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni 22.06.2021 tarihinde şirkete ulaşmıştır. Şirketin 29/06/2021 Salı günü, saat 14:00’da 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi’ nin”Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. maddesinin değişikliği oybirliği ile kabul edilmiştir.06.07.2021 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 06.07.2021 tarihli 10364 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir.

DAGI… 31.03.2021 tarihli faaliyet raporunda 421 kişi olarak açıklanan personel sayısı, 523 kişiye ulaşmıştır.

DERHL… 04.05.2021 tarihinde iştirak Toprak Yenilebilir A.Ş.’nin Niğde ilinde kurulu Mislina 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şti’yi satın almak için Mehmet Taha Pınar ile anlaşma imzalandığı açıklanmıştı. Söz konusu enerji santrallerinin devir alınması ile ilgili işlemler bütün kurumlar nezdinde bugün tamamlanmış ve Mehmet Taha Pınar ile “kapanış sözleşmesi” imzalanmıştır. İştirakin güneş enerjisi santralleri (GES), bio-kütle enerji santralleri (BES), elektrik depolama üniteleri çerçevesinde yatırım ilgisi sürmekte olup, çalışmalarına devam etmektedir.

 ESEN, NATEN… 29.06.2020 tarihinde Hacı İsmail KURTUL ve Kurteks Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. ile imzalanan 50 MWp gücünde Güneş Elektrik Santrali Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim EPC sözleşmesi uyarınca, İtalya, Sicilya Eyaleti, Agrigento ilinde yer alan 53.1 MWp gücündeki Castello GES (Castello Güneş Elektrik Santrali) Pojesi’nin arazi geliştirme, teknik inceleme ve proje çalışmaları tamamlanmış ve Lisanslama için İtalyan Şebeke Operatörü Terna’ya resmi başvuru Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş.’nin İtalya şubesi adına bugün yapılmıştır. Proje gücü 50 MWp’ten 53.1 MWp’e yükseltilmiş olup, proje geliştirme ve EPC faaliyetleri Kurteks Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. ve/veya Hacı İsmail KURTUL’un İtalya’da kuracağı şirket adına yapılacaktır, ilgili otoriteye Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvurular, yukarda bahsedilen İtalya’da şirket kurulumu tamamlandıktan sonra ilgili şirkete devredilecektir. Ayrıca, devam eden diğer sözleşmeler, muhtemel yeni müşteriler ve %100 Bağlı Ortaklıklar Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş.’nin kendi yatırımları için proje geliştirme çalışmaları İtalya Ofisi tarafından devam ettirilmektedir.

 GEDIK… Yönetim Kurulunun 29.06.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Finar İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi’ne (“Finar”) 1.000.000 TL yatırım yapılarak %15 oranında iştirak edilmesine karar verildiğini 29.06.2021 tarihinde açıklamıştık. Şirketin 29.06.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu Finar İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi paylarında yapılacak olan %15 oranındaki iştirak edinimine ilişkin 1.000.000 TL tutarındaki ödeme bugün (07.07.2021 tarihinde) gerçekleşmiştir.

GEREL… Şirketin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, net dönem karının Şirket bünyesinde bırakılmasına ve kâr payı dağıtımı yapılmayacağının 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

KARSN… Şirketin %28,59 payına sahip olduğu, Menarinibus markalı otobüslerin tüm marka haklarına sahip, İtalya merkezli ve 21.050.000 Euro sermayeli IIA şirketinin 7 Temmuz 2021 tarihli Genel Kurul’u; IIA’nın bilanço açıklarının kapatılması amacıyla sermaye azaltımı yapılması ve sermayenin yeniden 21.050.000 Euro’ya tamamlanmasını teminen 16.378.221 Euro tutarında sermaye artırımı yapılması gündemini de içermekte olup; IIA’nın İtalya başta olmak üzere Şirketin Avrupa pazarındaki satışlarına olumlu etkisi dikkate alındığında, IIA’nın mali yapısını güçlendirmek amacıyla, IIA’nın Genel Kurul’unda, Şirket tarafından bilanço açıklarının kapatılması ve sermayenin tamamlanmasını teminen sermaye artırımına pay oranında alacağına mahsuben 4.683.160 Euro tutarında katılım sağlanmıştır.

KATMR… Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.04.2021 Tarih ve E-29833736-110.03.03-5208 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 Tarih ve E-50035491-431.02- 00063585518 sayılı izni çerçevesinde Kayıtlı Sermaye tavanını artırılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin ” Sermaye ve Paylar” 6., “Karın Tespiti ve Dağıtılması” başlıklı 21., ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiş olup Esas Sözleşme Tadil metni 06.07.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğunca Tescil edilmiş olup 06.07.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

KTSKR… Kütahya Şeker Fabrikası payları, 08/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai ve BIST Gıda İçecek endeksleri kapsamına dâhil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 46.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise % 18 olarak dikkate alınacaktır.

OYLUM… Şirket bir süredir görüşmekte olduğu Şok Marketler ile anlaşma sağlamış ve ilk sevkiyatını bugün itibariyle gerçekleştirmiştir. Bu anlaşma sonucunda “Oylum” markalı ürünler BİM, A101, Bizim Toptan ve Metro Gros’un yanı sıra Şok Marketlerde de tüketicilere sunulmaya başlanmıştır.

RTALB… DIAGNOVITAL®️ DIAGNO5plex NS SARS-CoV-2 Gerçek Zamanlı PCR Testi, doğal tip SARS-CoV2 ve Alpha, Beta, Gamma, Delta,Iota, Eta soylarının da tespiti için kullanılan gerçek zamanlı bir RT-PCR tabanlı saptama ve ayırt etme sistemi olup Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi’ne kaydı gerçekleşmiştir.

TCELL… Bağlı ortaklıklardan Lifecell Ventures Coöperatief U.A. (“Lifecell Ventures”)’nin, 1.742.744.377 EUR olan sermayesinin, 9.749.820 EUR artırılarak 1.752.494.197 EUR’ya çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımında, sermaye taahhüdünün tamamı bağlı ortaklığı Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. tarafından ödenmiştir.

YKB, YKBNK, KCHOL… İlgide kayıtlı açıklama ile Banka pay sahibi Jilber Topuz tarafından, Banka ve dolaylı olarak ortakların mal varlıklarında azalmaya sebep olunduğu iddiası ile arabuluculuk başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu arabuluculuk görüşmesi gerçekleştirilmiş olup, müzakereler sonucunda Koç Holding A.Ş. ve Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri ile Jilber Topuz anlaşmaya varamamışlardır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu