Gündem

Kontrolmatik’ten kar dağıtımı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimizin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 23.022.158,96 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 21.179.048,75 TL olduğunu tespit etmiştir. 2020 yılı karının dağıtımı konusunda ise Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri/kararları, kurumlar vergisi, gelir vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile şirketimiz esas sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kar dağıtım politikası dikkate alınarak, dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, aşağıdaki şekilde dağıtılması teklif edilmektedir,
şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %18,15’ine tekabül eden brüt 6.906.647,69 TL tutarında nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması, 6.906.647,69 TL brüt kar payı üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak 0,181455 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi, kar dağıtım tablosunun işbu kararın 1 numaralı ekinde yer alan şekliyle şirketin olağan genel kurul toplantısında görüşülmesi hususları genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.”

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu